Vabimo vas na tečaj intenzivne medicine

CERTAIN: AKUTNA STANJA IN ŽIVLJENJSKO OGROŽEN BOLNIK –STRUKTURIRAN PRISTOP ZA OPTIMALEN IZID ZDRAVLJENJA

 

Tečaj je del podiplomskega izobraževanja Mayo klinike in poteka kot del programa CERTAIN (Checklist for Early Recognition and Treatment of Acute Illness and iNjury).

//neuroicu.si/wp-content/uploads/2019/03/CERTAINworkshop.png

20 Junij, 2019

Ljubljana, Radisson Blu Plaza hotel

Program CERTAIN so strokovnjaki s klinike Mayo, ki že več let zapored slovi kot najboljša klinika v ZDA in po nekaterih merilih tudi sveta zasnovali in razvili z namenom standardizirati klinični pristop k pacientu, ki je akutno življenjsko ogrožen. Zasnova in vsebina programa temelji na mednarodnih izkušnjah številnih strokovnjakov.

cetain workshop team

Tečaj (v strokovni organizaciji Mayo klinike) organizira Oddelek nevrološke intenzivne terapije Kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo v UKC Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim združenjem nevrologov in Slovenskim združenjem za intenzivno medicino pri SZD, Oddelkom za intenzivno terapijo na Kliničnim oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo kirurških strok v UKC Ljubljana in Kliničnim oddelkom za intenzivno interno medicino, UKC Ljubljana.

Na tečaju udeleženec pridobi vse bistvene veščine, ki omogočajo standardiziran in optimiziran pristop k akutno ogroženemu bolniku. Predavatelji so svetovno priznani profesorji s področja urgentne in intenzivne medicine s klinike Mayo. Udeleženec pridobi certifikat udeležbe na tečaju.

Primeren je predvsem za zdravnike, ki delajo z akutno ogroženimi bolniki na oddelkih intenzivne in urgentne medicine.

Poleg tečaja program CERTAIN sicer omogoča tudi udeležbo posamezne klinike ali kliničnega oddelka v njihovem programu izobraževanja in implementacije programa v klinično delo (elektronski algoritmi in aplikacije za diagnostiko, sledenje in pomoč kliničnim odločitvam pri posameznih bolnikih). Program poteka preko rednih videokonferenc v obliki predstavitve bolnikov po principu CERTAIN in konzultacije glede obravnave konkretnega bolnika z ustreznim strokovnjakom Mayo klinike. V programu s predstavitvijo konkretnih bolnikov lahko sodelujejo zdravniki, ki so opravili tečaj CERTAIN.

cetain workshop team

Cilj projekta je vzpostaviti standardiziran pristop k bolniku po principu CERTAIN v različna klinična okolja urgentnih in intenzivnih enot po svetu in izboljšati raven oskrbe ter zmanjšati smrtnost, število zapletov in invalidnost najtežje bolnih pacientov.

Ker smo bili na Oddeleku nevrološke intenzivne terapije Kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo v UKC Ljubljana med prvimi, ki smo kot testni oddelek z Mayo kliniko sodelovali pri razvoju in implementaciji programa CERTAIN, imamo v Sloveniji določene ugodnosti in so nam močno znižali ceno tečaja (v ZDA je nekajkrat višja) in sodelovanja v programu CERTAIN.

V kolikor je vaša bolnišnica zainteresirana za nadaljevanje sodelovanja v certificiranem programu CERTAIN Mayo klinike se je na tečaju to možno dogovoriti z vodjo programa prof. Ognjenom Gajićem in uskladiti ceno za letno sodelovanje.

Prijave zaprte

Predavatelji

Ognjen Gajić

Dr. Gajić prakticira in poučuje intenzivno medicino na Mayo kliniki v Rochesterju (Minnesoti). Dr Gajić je objavil več kot 300 recenziranih člankov in poglavij v knjigah, ki se nanašajo na intenzivno medicino. Vodi interdisciplinarni klinični raziskovalni laboratorij METRIC-ePM (multidisciplinarna epidemiologija in translacijske raziskave v intenzivni negi, nujni medicini in perioperativni medicini  (https://www.mayo.edu/research/labs/metric/overview). Deloval je kot ustanovni predsednik raziskovalne mreže Discovery Research Society of Critical Care Medicine. https://www.sccm.org/Research/Research/Discovery-Research-Network

Raziskovalni interesi dr. Gajića se osredotočajo na epidemiologijo, patofiziologijo in obvladovanje kritičnih bolezni in poškodb, s posebnim poudarkom na izboljšanju klinične prakse z uporabo napredne informatike, računalniške simulacije in umetne inteligence. Posebej se usmerja v raziskovanje sepse, sindroma akutne respiratorne stiske, mehanske ventilacije, transfuzije in oskrbe ob koncu življenja. Dr. Gajić in njegovi sodelavci so pionirji koncepta za izboljšanje intenzivne oskrbe in rezultatov z inteligentnimi okolji v centrih intenzivne medicine: https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc11142

 

Alejandro Rabinstein

Dr. Rabinstein prakticira in poučuje nevrologijo, s posebnim zanimanjem za intenzivno nevrologijo na Mayo kliniki v Rochesterju (Minnesota). Objavil je več kot 500 recenziranih člankov in poglavij v knjigah, povezanih z nevrologijo. Je član interdisciplinarnega kliničnega raziskovalnega laboratorija METRIC-ePM (Multidisciplinarna epidemiologija in translacijske raziskave v intenzivni negi, nujni medicini in perioperativni medicini https://www.mayo.edu/research/labs/metric/overview). Poleg tega dr. Rabinstein sodeluje pri projektih, ki vključujejo proučevanje vpliva strukture oddelkov intenzivne medicine (osebje in izobraževanje na področju dela na domu), procesov na oddelkih intenzivne medicine (merila za določanje varnosti pri odpuščanju bolnikov z oddelkov intenzivne medicine, na dokazih temelječe prakse sedacije, invazivne in neinvazivne mehanske ventilacije, transfuzije krvnih derivatov in sepse), rezultatov oddelkov intenzivne medicine (uspešnost posameznih oddelkov intenzivne medicine na podlagi meril, ki izhajajo iz prognostičnih modelov).

Glavni raziskovalni in klinični interesi dr. Rabinsteina so nujna nevrologija, kap, TIA, cerebrovaskularne bolezni, intracerebralna krvavitev, subarahnoidna krvavitev, intrakranialne anevrizme, akutne živčno-mišične bolezni, akutni glavoboli in medicinski zapleti nevroloških bolezni.

 

Vitaly Herasevich

Dr. Herasevich je profesor anesteziologije in medicine na Oddelku za anesteziologijo, perioperativno medicino in intenzivno terapijo na Mayo kliniki v Rochesterju (Minnesota). Z medicinsko informatiko se ukvarja že več kot 20 let, s posebnim poudarkom na uporabni klinični informatiki v kritični negi in znanosti o zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Rodil se je v Belorusiji, kjer je pridobil magisterij in doktorat. Leta 2006 se je pridružil kliniki Mayo. Kasneje je magistriral v kliničnih raziskavah na kliniki Mayo in postal Certified Professional v sistemih za upravljanje zdravstvenega varstva (CPHIMS). V program Klinične informatike v intenzivnem zdravljenju usmerja raziskovalno skupino, ki s sistematičnimi raziskavami in izboljšanjem kakovosti zmanjšuje zaplete in izboljšuje rezultate za kritično bolne bolnike. Zanima ga preučevanje in razvijanje kliničnih sindromskih nadzornih alarmnih sistemov ("sniffers"), vizualizacija kliničnih podatkov in inteligenca okolja. Je soustanovitelj številnih tehnologij, vključno s platformo AWARE. Je soavtor 85 člankov in knjig za vrednotenje zdravstvenih informacij. Kot del izobraževalnih prizadevanj je dr. Herasevich razvil učne načrte in poučeval klinično informatiko za študente medicine, specializante in  specialiste sodelavce na Medicinski fakulteti Mayo. Je član Društva za kritično medicino in deluje v okviru informatike in strokovnih združenj, ki delujejo v številnih odborih.

Več informacij na spletni strani profila- http://www.mayoclinic.org/biographies/herasevich-vitaly-m-d-ph-d/bio-20055468

Rahul Kashyap

Dr. Kashyap je docent anesteziologije na Kliniki Mayo, v Rochesterju, Minesoti. Objavil je več kot 100 člankov in knjižnih poglavij. Njegovi glavni raziskovalni interesi so usmerjeni v “hitro delo največjega dobrega za največje možno število ljudi”. Njegovo redno raziskovanje vključuje smiselno rabo orodij medicinske informatike in iskanje načinov izboljšanja zdravstvene oskrbe kritično bolnih in urgentnih bolnikov. Poleg študija bolnikov se dr. Kashyap posveča tudi članom zdravstvenega tima in sistemu, ki ga uporabljajo.

Njegovo raziskovanje je posvečeno hudi sepsi in akutni okvari pljuč, pa tudi TRALI, akutni ledvični okvari, možganskožilnim boleznim in vodenju zdravstvene obravnave ob katastrofah. Njegovo raziskovanje osvetljuje načine, s katerimi lahko izboljšamo zgodnje ciljno-usmerjeno zdravljenje in akutno poškodbo pljuč.

Program

Uvod

  8.00-8.30
Registracija

Sklop 1

  8.30-9.30
CERTAIN k Bolniku Usmerjen Pristop
  Ognjen Gajić

Odmor

  9.30-9.45
Kava

Sklop 2

  9.45 - 13.00
CERTAIN Postopek
Vsak primer bodo predavatelji obrazložili in demonstrirali v živo ali z videom postopek CERTAIN najboljše prakse, slušalci se bodo učili s praktičnimi primeri preko simulacij scenarijev

Skupina A

CERTAIN Sprejem
CERTAIN Vizite
CERTAIN Ultrazvok

Skupina B

CERTAIN Vizite
CERTAIN Ultrazvok
CERTAIN Sprejem

Skupina C

CERTAIN Ultrazvok
CERTAIN Sprejem
CERTAIN Vizite

Odmor

  13.00 - 14.00
Kosilo

Sklop 3

  14.00-15.00
CERTAIN Pristop k Deljenju Sprejemanja Odločitev
Video predstavitev in razprava o primeru
  Alejandro Rabinstein
  15.00 - 16.00
Orodja in Tehnologija za vzpostavitev Sprememb
Klinična informatika
  Vitaly Herasevich
Izboljšanje kakovosti
  Ognjen Gajić
Klinične raziskave
  Rahul Kashyap

Odmor

  16.00 - 16.15
Kava

Sklop 4

  16.15 - 17.15
Študije primerov v Intenzivni Medicini: Razprava Odbora
Primeri skupnih izzivov in rešitev v intenzivni medicini Regijski odbor strokovnjakov: Pedja Kovacević, Vojka Gorjup, Primož Gradišek, Matej Podbregar, Viktor Švigelj, Nataša Milivojevič

Zaključek

  17.15
Zaključek