Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Oddelek nevrološke intenzivne terapije,
Univerzitetni klinični center Ljubljana


Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

info@neuroicu.si

015223309 (Kontaktni osebi: Nika Zorko Garbajs, Simona Šteblaj)